لیست مقالات در ماه بهمن

عنوان:
تاریخ:
تعداد موارد یافت شده: 7
 • 15 روش بازاریابی هتل ها در سال 2015 چیست؟
  تاریخ: 1393/11/24گروه: اقتصادی
 • کسب درآمد از سرگرمی ها
  تاریخ: 1393/11/17گروه: اقتصادی
 • کیفیت و رقابت‌پذیری
  امروزه نگرش درست به مفهوم کیفیت و درک رابطه عمیق آن با استراتژی و رقابت‌پذیری، مهمتر از دانش و مهارت به کارگیری ابزار کیفیت است و امیدواریم که این مقاله در ایجاد این نگرش مفید و مورد استفاده بوده باشد.
  تاریخ: 1392/11/26گروه: اجتماعی
 • اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی
  اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو .
  تاریخ: 1392/11/26گروه: اجتماعی
 • مفهوم کارآفرینی
  طی سالهای اخیر ورود جوانان جویای کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار بحران اشتغال را در کشورتشدید کرده است که باید به صورت بنیادی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد . در این بین ورود دانشگاهیان به این حیطه نیز می تواند بسیار مؤثر باشد . رویارویی صحیح و تدابیر خاص برای حل معضل بیکاری مبتنی بر پژوهش و مطالعه ضرورت دارد با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته بیکاری را می توان مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حساب آورد . پیامدهای این بحران گسترش فقر و افزایش پدیده های ناگوار اجتماعی است .
  تاریخ: 1392/11/26گروه: اجتماعی