صفحه اصلی » دایرکتوری شرکت های عضو - الیاف آسیا_آسیاتکس(شرکت نساجی آسیا)
tejanetطبقه بندی شرکت ها بر اساس گروه
طبقه بندی شرکتها بر اساس استان

دایرکتوری شرکت های عضو - الیاف آسیا_آسیاتکس(شرکت نساجی آسیا)

تعداد موارد یافت شده: 4

  • آسیاتکس تولیدکننده انواع الیاف
    کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، منسوجات، تولید منسوجات، تولید پارچه، پارچه ترموفیز، پارچه سوزنی، پارچه پنبه ای، پارچه پنبه دوز، نخ، الیاف
  • نساجی همدانیان تولید کننده انواع منسوجات
    کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، منسوجات، تولید منسوجات، تولید پارچه، پارچه ترموفیز، پارچه سوزنی، پارچه پنبه ای، پارچه پنبه دوز
  • نساجی بروجرد تولید کننده مقنعه آنتی باکتریال
    کلمات کلیدی: پوشاک، مقنعه، تولید مقنعه، مقنعه دانشگاه، مقنعه اداری، مقنعه جدید، دوخت مقنعه، دوخت مقنعه اداری، مقنعه آنتی باکتریال
  • این واحد با استفاده از تجهیزات مدرن قادر به تولید انواع پارچه های تار و پودی می باشد
    کلمات کلیدی: روسری، روتختی، جانماز، پارچه، انواع پارچه، تاروپود، پارچه تاروپودی، تولید پارچه، تولید انواع پارچه