صفحه اصلی » دایرکتوری شرکت های عضو - ایرسوتر
tejanetطبقه بندی شرکت ها بر اساس گروه
طبقه بندی شرکتها بر اساس استان

دایرکتوری شرکت های عضو - ایرسوتر

تعداد موارد یافت شده: 1

  • این شرکت از مرداد ماه سال 1349 با همکاری طرفین ایران و روسیه ایجاد شده و ملیت ایرانی دارد. سهامی خاص است و سهام آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی واگذار نمی شود. دفتر مرکزی این شرکت در تهران ...
    کلمات کلیدی: خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی، ایران و روسیه، خدمات، حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل ایران، حمل و نقل روسیه