صفحه اصلی » دایرکتوری شرکت های عضو در گروه سایر بافته های نساجی -
tejanetطبقه بندی شرکت ها بر اساس گروه
طبقه بندی شرکتها بر اساس استان

دایرکتوری شرکت های عضو در گروه سایر بافته های نساجی -

تعداد موارد یافت شده: 11

 • گلسان بافت تولید کنندهپارچه پلی پروپیلن
  کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، تولید انواع پارچه، رومبلی، حریر، پارچه حریر، پارچه رومبلی، پرده، پارچه پرده ای، پلی پروپیلن، جمبوبگ
 • رنگین نخ تولید کننده انواع نخ
  کلمات کلیدی: نخ، نساجی، تولید نخ، ریسندگی، بافندگی، تولید نخ، تولید منسوجات، نخ تک رنگ، تولید نخ تک رنگ
 • راهبرد تولید کننده انواع پارچه
  کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، تولید انواع پارچه، رومبلی، حریر، پارچه حریر، پارچه رومبلی، پرده، پارچه پرده ای
 • ناز حریر تولید کننده انواع پارچه
  کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، تولید انواع پارچه، رومبلی، حریر، پارچه حریر، پارچه رومبلی، پرده، پارچه پرده ای
 • همباف تولید کننده انواع پارچه
  کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، تولید انواع پارچه، رومبلی، حریر، پارچه حریر، پارچه رومبلی، پرده، پارچه پرده ای، پارچه مخمل، مخمل ژاکارد
 • مه ریس تولید کننده انواع ایاف و پارچه
  کلمات کلیدی: الیاف، تولید الیاف، پارچه، تولید پارچه، انواع پارچه، انواع الیاف، تولید انواع الیاف، نساجی
 • آسیاتکس تولیدکننده انواع الیاف
  کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، منسوجات، تولید منسوجات، تولید پارچه، پارچه ترموفیز، پارچه سوزنی، پارچه پنبه ای، پارچه پنبه دوز، نخ، الیاف
 • ساویس تولیدکننده انواع الیاف
  کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، منسوجات، تولید منسوجات، تولید پارچه، پارچه ترموفیز، پارچه سوزنی، پارچه پنبه ای، پارچه پنبه دوز، نخ، الیاف
 • بهپود تولید کننده انواع منسوجات
  کلمات کلیدی: پارچه، انواع پارچه، منسوجات، تولید منسوجات، تولید پارچه، پارچه ترموفیز، پارچه سوزنی، پارچه پنبه ای، پارچه پنبه دوز، نخ
 • هدف اصفهان تولید کننده انواع نخ
  کلمات کلیدی: نخ، نساجی، تولید نخ، ریسندگی، بافندگی، تولید نخ، تولید منسوجات، نخ تک رنگ، تولید نخ تک رنگ
 • این واحد با استفاده از تجهیزات مدرن قادر به تولید انواع پارچه های تار و پودی می باشد
  کلمات کلیدی: روسری، روتختی، جانماز، پارچه، انواع پارچه، تاروپود، پارچه تاروپودی، تولید پارچه، تولید انواع پارچه