صفحه اصلی » دایرکتوری شرکت های عضو در گروه خدمات مدیریتی -
tejanetطبقه بندی شرکت ها بر اساس گروه
طبقه بندی شرکتها بر اساس استان

دایرکتوری شرکت های عضو در گروه خدمات مدیریتی -

تعداد موارد یافت شده: 1

  • اغلب، مدیران تمایل دارند تاثیر متغیر های مختلف بر بهای تمام شده محصولات و سود آوری آن را تجزیه و تحلیل نمایند. متغیرهایی از قبیل هزینه های پیش تولید، هزینه های تامین و تدارک مواد، هزینه های تبدیل و ساخت ...
    کلمات کلیدی: حسابداری مالی، بهای تمام شده، حسابداری مدیریت، بهره وری و بهینه سازی، آنالیز قیمت تمام شده، برآورد قیمت، مشاوره، حسابداری انبار، کنترل فرآیند