سمینار دکتر حلت

سمینار دکتر حلت

آنچه در این سمینار علمی انگیزشی خواهید آموخت:

* آیا قانون جذب حقیقت دارد؟
* آنچه در قیلم راز به ما نگفته اند و ما به شما می گوییم .
* تجسم خلاق
* رونمایی از فرضیه عمل
* حضور در اکنون جاودانه بااستفاده از قانون ACTتاریخ درج: 1394/08/19 گروه رویداد: فرهنگی تعداد بازدیدکننده: 1377