نمایشگاه تبلیغات،چاپ و روابط عمومی

گروه: برگزاری نمایشگاه
تاریخ شروع: 1394/09/24
تاریخ پایان: 1394/09/27
استان: بوشهر
شهر: برازجان
مکان برگزاری: شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر
برگزارکنندگان:
تلفن تماس:
وب سایت: http://www.bushehr-fair.com

نمایشگاه چاپ و روابط عمومی

24الی 27 آذر 94

استان بوشهر


نمایشگاه داخلی بر اساس برنامه زمانی

فروردین / اردیبهشت / خرداد / تیر / مرداد / شهریور / مهر / آبان / آذر / دی / بهمن / اسفند
نمایشگاه های استانی
نمایشگاه های خارجی