صفحه اصلی » تبلیغات در سایت » تبلیغات بنری » تبلیغات بنری صفحه اصلی

تبلیغات بنری صفحه اصلی

صفحه اصلی یکی از مهمترین صفحات سایت است و اکثر کاربران ابتدا این صفحه مشاهده می نمایند. از آنجایی که تعداد بازدیدکنندگان این صفحه نسبت به دیگر بخشهای سایت بیشتر است در نتیجه تبلیغات تاثیر گذارتر خواهد بود.

اعضای ممتاز و برتر وب سایت تجانت می توانند در پروفایل خود بر روی "تبلیغات بنری در سایت" کلیک نمایند و در صورت خالی مکان های تبلیغاتی، نسبت به سفارش آن اقدام نمایند. در صفحه اصلی سایت چهار مدل تبلیغات قرار داده شده است که جزئیات آن در ذیل ارائه شده است.


تبلیغات بنری صفحه اصلی در سایت تجانت