صفحه اصلی » تبلیغات در سایت » تبلیغات ویژه محصولات » تبلیغات بنری صفحه محصولات

تبلیغات بنری صفحه محصولات

زمانی که به صفحه محصولات وارد می شوید در سمت راست تمامی صفحات، بنرهای تبلیغاتی قرار دارد تا اعضا ممتاز و برتر بتوانند تبلیغات بنری خود را در این قسمت قرار دهند.

تبلیغات بنری صفحه محصولات در سایت تجانت