صفحه اصلی » تبلیغات در سایت » تبلیغ لوگوی شرکتها در صفحه اصلی سایت

تبلیغ لوگوی شرکتها در صفحه اصلی سایت

وب سایت تجانت در یکی از بخشهای صفحه اصلی خود، قسمتی را در نظر گرفته است که لوگوهای شرکتها و متقاضیان در آن نمایش داده میشود.
با حرکت موس در سمت راست و چپ این لوگوها به حرکت درمی آید.


تبلیغ لوگوی شرکتها در صفحه اصلی سایت