صفحه اصلی » تبلیغات در سایت » تبلیغات ویژه محصولات » تبلیغات محصولات در صفحه محصولات

تبلیغات محصولات در صفحه محصولات

در وسط صفحه محصولات، بخشی به عنوان تبلیغات ویژه محصولات قرار دارد که هر یک از اعضای ممتاز و برتر می توانند محصولات خود را در آن به نمایش بگذارند.
اعضای ممتاز و برتر وب سایت تجانت برای سفارش این نوع تبلیغ باید در پنل کاربری خود بر روی "تبلیغات محصولات در سایت" کلیک نمایند.تبلیغات محصولات در صفحه محصولات در سایت تجانت