مزایای عضویت برتر
سایت تجانت با داشتن مخاطبان بسیار از سراسر کشور، بعنوان بزرگترین و جامع ترین شبکه مجازی تجارت ایرانیان به شکل یک پورتال تجاری (B2B) خدمات خاصی را به شکل حرفه ای به اعضای خود ، من جمله فروشندگان ارائه می نماید. هدف اصلی این پایگاه (B2B) پیوند دادن خریداران و فروشندگان از سراسر جهان به ویژه داخل کشور است. سایت تجانت امکان عضویت شرکتهای خریدار و فروشنده را در اشکال گوناگون نیز فراهم نموده است و بسته به نوع عضویت اعضای خود، امکانات و امتیازات مختلفی را به شرکتها اختصاص می دهد. در این بخش امتیازات اعضای برتر سایت B2B تجانت قابل مشاهده است.

عضویت برتر با مزایای برتر