مزایای عضویت ممتاز
سایت تجانت در ادامه فعالیتهای خود در زمینه ایجاد یک درگاه تجاری برای خرید و فروش کالا و خدمات ایرانی، بسته به نوع عضویت اعضای خود، امکانات و امتیازات مختلفی را به شرکتها اختصاص می دهد. در این بخش امتیازات اعضای ممتاز سایت B2B تجانت قابل مشاهده است.

عضویت ممتاز با مزایای ممتاز