جدیدترین پیام های فروش
  جدیدترین پیام های خرید
   پیام های ویژه خرید
    جزئیات پیام

    مشاوره تخصصی CFD دمایی مراکز داده

    نوع پیام:فروش
    گروه پیام:خدمات
    نام شرکت:گروه صنعتی الیما کول
    تاریخ ثبت:1392/09/13
    مشاوره تخصصی CFD دمایی مراکز داده    توضیحات:

    مدلسازی حرارتی و سیالاتی مراکز داده

    تهیه گراف های لازم جهت مشخص شدن نقاط داغ (Hot Spot)

    تعیین صحت نتایج ( مهمترین مسئله در CFD اعتبار سنجی جواب است که متاسفانع بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی، این مورد را مشخص نمی کنند و لذا لزوما جوابهای قابل اتکا ارائه نمی شود)

    ترسیم منحنی باقیمانده 7 معادله پیوستگی، سرعت، انرژی، k، اپسیلون حهت اعتبار سنجی جواب محاسبات

    تهیه گزارش CFD برای ارائه به کارفرما

    محاسبات CFD ذر محیط APC انجام نمی شود. چرا که محدودیت های فراوانی در حل میدان دما و سرعت دارد.