جزئیات پیام

کنترل بار

نوع پیام:فروش
گروه پیام:لوازم الکترونیکی
نام شرکت:رونیک
تاریخ ثبت:1395/06/11
کنترل  بارتوضیحات:

RNC-PW003

 جایگزین بیمتال

 دارای ال ای دی خطا برای هر فاز به صورت مجزا

 دارای 5 ال ای دی در نمایشگر

 قابلیت تنظیم جریان توسط ولوم

 دارای تایمر تاخیر در وصل با زمان ثابت

  قابلیت تنظیم تاخیر در قطع توسط ولوم

  دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و خودکار