صفحه اصلی » مشارکت با تجانت

مشارکت با تجانت

مشارکت با تجانت

مجموعه تجانت جهت همکاری باسایر شرکتها و سایتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک امکاناتی را فراهم نموده است. این همکاریهای مشترک فی مابین، طی قراردادی با امضا طرفین لازم الاجرا خواهد شد. جهت درخواست همکاری مشترک کافی است نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نموده و از قسمت کنترل پنل همکاران به امکانات مربوطه دسترسی داشته باشید.