جزئیات پیشنهاد ویژه

تخفیف ویژه نمایشگاهی

 سایت تجانت در چهارمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته که از تاریخ 4 لغایت 8 مهر ماه 91 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می شود شرکت می کند و در طول مدت نمایشگاه به صاحبان صنایع غذائی که در غرفه تجانت فرم پر کنند 20% تخفیف می دهد. و علاوه برآن برای شرکتهائی که در تاریخ مذکور عضو شوند در 2 محل مشخص در سایت نیز تبلیغ رایگان هدیه می دهد. 

تاریخ ثبت: 1391/07/03