جزئیات پیشنهاد ویژه

جشنواره نوروزی سایت تجانت

سایت تجانت برای اعضای خود شرایط ویژه ای را در نظر گرفته است که بنر اعضا را در بخش های مختلف سایت بطور رایگان قرارداده و در صفحه فیس بوک تجانت اعضا را معرفی می نماید.

این جشنواره تابستانی سال 94 از تاریخ 94/4/1  تا 94/7/1 ادامه دارد.

اعضایی که مایل به شرکت در این جشنواره می باشند و با اطلاعات بیشتری نیاز دارند  با شماره تلفن های سایت تماس بگیرند.

021-26123254 و یا 09378461717تاریخ ثبت: 1392/11/25